Več

Ne morem najti podedovane metode za funkcijo 'writeRaster' za podpis '' SpatialGridDataFrame ',' character ''


Pri poskusu uporabe datotekewriterasterfunkcija v R:

Napaka v (funkcija (razredi, fdef, mtable): ni mogoče najti podedovane metode za funkcijo 'writeRaster' za podpis '"SpatialGridDataFrame", "character"'

To je koda:

knjižnica (rgdal) x <- readGDAL ("LC81360442014322LGN00_B5.TIF") z <- reflconv (x, 2.0000E-05, -0.100000) writeRaster (z, ime datoteke = "test.tif", format = "GTiff", overwrite = TRUE) # NAPAKA

Spremenljivko z želim shraniti v rastrsko datoteko. Ali mi lahko kdo pomaga pri tej napaki?


Prva prisila z RasterLayer:

z <- raster (z) writeRaster (z, ime datoteke = "test.tif", prepis = TRUE)

Če datoteko uvozite zgdal, je najbolje, da ga izvozite zgdaltudi:

x <-readGDAL ("LE71930232012260EDC00_B5.TIF") # str (x) # what is the Formal class of your raster #> Formal class 'SpatialGridDataFrame' z <-reflconv (x, 2.0000E-05, -0.100000) writeGDAL (z , fname = "test_gdal.tif", ime gonilnika = "GTiff")


Poglej si posnetek: ЛАЙФХАК! КОНСПЕКТ ЗА 3 МИНУТЫ!!! 2020 БЕСПЛАТНО (September 2021).