Več

Ustvarjanje boksov iz dveh rastrov z uporabo paketa Raster v R, pri čemer se uporablja samo podmnožica razredov iz enega


V R-ju z uporabo rastrskega paketa lahko iz dveh rastrov (x in y) ustvarite risbe polja tako:

boxplot (x, y)

kje:

x = Raster * objekt y = Če je x objekt RasterLayer, je y lahko dodaten RasterLayer za združevanje vrednosti x po 'coni'

Kar odlično deluje, če želim vrednosti x združiti v vse razrede v mojem tematskem rastru y.

Ampak, če želim vrednosti v x združiti samo po podskupini tematskih razredov v y, ali obstaja način za to? Vse vrednosti v yju, ki me zanimajo, bi lahko nadomestil z vrednostmi NODATA, vendar sem upal, da bo tam čistejša in enostavnejša metoda.


Ugotovil sem, da operator ujemanja vrednosti% v% deluje popolnoma, da nadomestim rastrske vrednosti, ki jih ne želim (npr. 4, 7, 10), z NA, nato pa lahko spet pokličem metodo boxplot.

y [y% v% c (4,7,10)] <- NA


Poglej si posnetek: Množice (September 2021).