Več

SAGA Inverzno ponderiranje razdalje v QGIS - Kako določiti minimalno število točk?


Analiziram zbirko točk postGIS v različici QGIS 2.8.2, skupaj približno 200 tisoč funkcij. Za izračun tehtanih povprečnih vrednosti uporabljam tehniko interpolacije z inverzno razdaljo. Skrbi pa me, da so "visoke" vrednosti, ki jih vidim v rezultatih, rezultat peščice zunanjih vrednosti, ne pa osnova kakršnega koli smiselnega prostorskega vzorca.

Ali obstaja možnost, da v vtičniku SAGA IDW - ali drugem orodju IDW - nastavite minimalno število točk, potrebnih za rastrsko površino za izračun tehtanih povprečij, na enak način, kot upošteva največje število točk?


Izvirna metoda SAGA IDW ima parameter za najmanjše število točk. Toda ta parameter se ne uporablja v različici QGIS metode SAGA.

Druga možnost je, da ustvarite plast, ki vsebuje samo točke, ki imajo najmanjše število točk v iskalnem polmeru. Za izbiro kode si oglejte ta odgovor.

Upam, da to pomaga.

in upam, da mi pride značka Necromancer. ;-)