Več

Zonalna statistika diskretnih vrednosti v rastru z uporabo ArcGIS za namizje?


Za namizje uporabljam ArcGIS 10.3.

Uporabljam rastrske podatke Corine Land Cover za južnoevropske države, ti podatki dajejo diskretne vrednosti za določeno rabo zemljišč (npr. 1 = kmetijsko zemljišče, 2 = raba mestnega zemljišča itd.). Imam tudi poligonsko plast z obrisi vsake države. Skupno število celic v vsaki državi lahko dobim iz tabele z zonskimi statistikami v orodjarni Arc, vendar ne morem dobiti štetja za vsako od vrednosti rabe zemljišč v vsakem poligonu. Cilj je določiti odstotek vsake države, ki jo zajema vsaka kategorija rabe zemljišč.

Ali lahko v ArcGIS -u to dosežem?


Druga rešitev bi bila ustvariti indikatorsko mrežo0s in1s, kot je predlagano v tem odgovoru.

Nato lahko uporabitePreštejzagotoviti skupno število rastrskih celic v vsakem poligonu inVsotaoznačiti, koliko celic je za določeno rabo tal. Edino vprašanje je, da morate za vsako vrsto rabe zemljišča ustvariti indikatorsko mrežo.


Poglej si posnetek: Počítačová grafika -- grafické úpravy - 06 - ZonerCallisto Hrad (September 2021).